^Back To Top

Opšte
Opšta pravila i uslovi poslovanja možete preuzeti ovde.


Sertifikacija sistema menadžmeta
Obrazac zahteva za ponudom možete preuzeti ovde.
Opšta pravila i uslovi sertifikacije sektora za sertifikaciju sistema 2016 možete preuzeti ovde.


Seminari i kursevi, dodatno obrazovanje
Obrazac zahteva za ponudom možete preuzeti ovde.


Sertifikacija i ispitivanje proizvoda
Aplikaciju za ocenu usaglašenosti možete preuzeti ovde.
Opšti ugovor možete preuzeti ovde.
Pravila ispitivanja, inspekcije i sertifikacije proizvoda u TÜV Rheinland InterCert Kft. možete preuzeti ovde.

Prethodne verzije dokumenata
Opšta pravila i uslovi sertifikacije sektora za sertifikaciju sistema 2015 možete preuzeti ovde.
Created by Orbis d.o.o.