^Back To Top

U fokusu    • Poštovani,


     Obaveštavamo vas da u Beogradu u periodu od 11.  do 15. septembra  2017. organizujemo IRCA kurs za proveravače / vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom.
                     

     Nastavni program:

            Opšti uslovi koji se odnose na sve tranzicione kurseve za IRCA sertifikovane auditore

            Modul A – osnovna znanja

     o    Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa

     o    Eksterna i interna pitanja

     o    Zainteresovane strane

     o    Rizici i prilike


    •        Modul B – Standard ISO 19011 – Uputstva za proveravanje sistema menadćmenta

     o    Principi provere

     o    Program provere

     o    Proveravački tim, odgovornosti, znanja i veštine

     o    Tipične aktivnosti provere

     o    Kompetencije funkcije sertifikacije


            Modul C – Praktično sprovođenje provere

     o    Faza 1 i 2 provere

     o    Planiranje faze 1 i 2

     o    Priprema ček liste

     o    Uvodni sastanak

     o    Sprovođenje provere faze 1 i 2

     o    Završni sastanak faze 1 i 2

     o    Tehnike provere

     o    Izveštaj sa provere

     o    Nadzorne provere


    •        Modul D – Provera od druge strane

     o    Pregled dokumentacije

     o    Ček lista

     o    Uvodni sastanak

     o    Sprovođenje provere

     o    Izveštaj sa provere

     o    Završni sastanak

     o    Osobine proveravača


            Modul E

     o    Neusaglašenosti     Ciljna grupa:

     Kurs je namenjen  kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.     Sertifikat:

     Na osnovu uspešno završenog kursa i položenog ispita učesnici će dobiti međunarodni IRCA Sertifikat izdat od V Rheinland Bildung und Consulting GmbH Cologne, Germany.     Broj kursa: AO 17216     Mesto i vreme održavanja kursa: Kosovska 10/VI od 8:30 do 18:00 h.     Cena: 48.000 RSD + PDV     Napomena: Broj polaznika je ograničen     Kontakt:

     Ljiljana Tišma Mandić

     Mob: +381 63 106 33 80

     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

                                                
Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDE.


Kontakt:
Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Poštovani,Obaveštavamo Vas da 21. - 23.06.2017. organizujemo obuku:

Interni proveravač za integrisane sisteme menadžmenta  
prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007                                               Nastavni program:

       Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 – zahtevi

       Sistem menadžmenta  životnom sredinom ISO 14001:2015 – zahtevi

       Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - zahtevi

       Provera sistema menadžmenta – ISO 19011 :2011 - zahtevi

       Termini i definicije vezani za proveru

       Tipovi provera

       Svrha i koristi proveravanja

       Principi provere

       Menadžment programom provere

       Sprovođenje provere

       Kompetentnost i vrednovanje proveravača

Nastavni program obuhvata niz primera iz prakse i praktične vežbe.Ciljna grupa:

Obuka je namenjena  kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta,
proveravačima, konsultantima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovoj oblasti.


Mesto održavanja obuke: Beograd, Kosovska 10/VI


Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.


Sertifikat:
Nakon obuke kandidati će polagati pismeni ispit. Kao potvrdu stečenih znanja
V Rheinland Intercert će izdati validan sertifikat.


Cena: 30.000,00 RSD + PDV po polazniku


Kontakt:
Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

 

Sertifikati za uvoz polovnih vozila u Srbiju

Dana 19.04.2014 . godine počeo je da se primenjuje Pravilnik o ispitivanju vozila ("Službeni glasnik RS ", br . 8/12 , 13/13 , 31/13 , 114/13 i 40/14 ) u pogledu ispitivanja upotrebljavanih vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju. Pre stavljanja u promet i registracije navedenih vozila, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju uslove člana 4.stav 1. Uredbe o uvozu motornih vozila ("Službeni glasnik RS",br.23/10) kao i propisane uslove u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja. O izvršenom ispitivanju Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje odgovarajuće Uverenje o ispitivanju vozila koja se uvoze kao upotrebljavana.

TUV Rheinland Intercert vrši izdavanje Sertifikata koji se mogu koristiti umesto CoC ili Potvrde ovlašćenih dilera proizvođača.

Sertifikati TUV Rheinland Intercert-a su prihvaćeni od strane Agencije za bezbednost saobraćaja i svih 6 ovlašćenih organizacija sa kojima sarađujemo.

Cena sertifikata za sve kategorije vozila osim traktora i radnih mašina je 2.800,00 RSD (uključen PDV)

Cena sertifikata za radne mašine je 5.000,00 RSD (uključen PDV)

Rok izdavanja 24 sata.

POSTUPAK:

1.    Kopija saobraćajne dozvole se dostavlja TUV Rheinland-u na e-mail adresu

2.    Kopija  uplatnice se dostavlja TUV Rheinland-u na e-mail adresu

UPLATNICA-2.80000

3.    Sertifikat se dostavlja naručiocu u PDF formatu, a papirna verzija se dostavlja poštom ili se preuzima lično

KONTAKT:

Novi Sad: Anja Grujić 021 494 430, 063 657 268, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Beograd: Sanja Selenić 011 655 84 79, 063 653 816, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Šabac: Samir Berleković 063 657 094, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Subotica: Dražen Popov 063 867 53 12, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Izgled našeg sertifikata

primer izgleda sertifikata mobility
SCC* SERTIFIKACIJA OSOBLJA I ORGANIZACIJA

TÜV Rheinland InterCert d.o.o. Beograd sprovodi sertifikaciju SCC sistema i organizuje obuke za izvršioce (modul 018) i rukovodioce (modul 017) u organizacijama koje, kao ugovarači i/ili podugovarači građevinskih radova, montaže, održavanja objekata i pogona, pružaju usluge u oblasti građevinarstva, hemije, prerade nafte i gasa i sl.

Obuka je deo šeme, odnosno sistema za sertifikaciju ispunjenosti zahteva za bezbednost zaposlenih na izvođenju radova i zahteva za zaštitu životne sredine od strane ugovarača i/ili podugovarača. Prema zahtevima za sertifikaciju SCC sistema potrebno je da 90% zaposlenih poseduje sertifikate o obučenosti prema SCC-u.

Program obuke

Obuka obuhvata predavanja sa vežbama i završava se polaganjem ispita kojim se potvrđuje stečeno znanje i veštine. U programu obuke obrađuju se sledeće teme:

A   Nemačka zakonska regulativa i smernice EU

B   Opasnosti i procena rizika

C   Povrede, nesreće, prevencija i izveštavanje

D   Opšta pravila bezbednosti

E   Prava i obaveze zaštite na radu

F   Propisi i uputstva za radna mesta

G  Mere u vanrednim situacijama

H  Opasne materije

I   Opasnost od požara i eksplozije

J   Sredstva za rad

K   Poslovi u opasnom okruženju

L   Elektricitet i zračenje

M Ergonomija radnog mesta

N  Oprema za ličnu zaštituNa osnovu rezultata ispita dodeljuje se sertifikat o kompetentnosti zaposlenog kod ugovarača usluga. Ovaj sertifikat ima rok važnosti 10 godina.

Kredibilitet obuke

Obuka za sticanje SCC sertifikata akreditovana je od strane nemačkog akreditacionog tela DakkS. To znači da samo zaposleni operativni izvršioci i rukovodioci kod ugovarača usluga koji na ovoj obuci dobiju sertifikat, mogu da budu angažovani za ugovorene poslove u Nemačkoj, Holandiji i drugim državama-članicama EU.

Sertifikat dodeljuje akreditovana organizacija TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH, čime se potvrđuje da je polaznik položio SCC ispit za operativnog izvršioca / rukovodioca. Sertifikat je priznat u svim zemljama članicama EU.

Mesto održavanja obuke

Obuke organizujemo prema zahtevu naručioca „in house“ ili po dogovoru.

Trajanje obuke

Ubuka i polaganje ispita su organizovani u okviru tri dana. Prema želji naručioca obuke organizujemo i vikendom.

___________________________________________________________________________

* Safety Checklist Contractors
Created by Orbis d.o.o.