^Back To Top

Predmet:
1)    Obuka za menadžere kvaliteta i
2)    Obuka za Interne proveravače za integrisane sisteme menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da 22. i 23.05.2018. organizujemo obuku za menadžere kvaliteta :


Nastavni program:
Uvod u sisteme menadžmenta; novine u izmeni menadžment standarda; Annex SL;

     Model, struktura i ključni principi standarda ISO 9001:2015; Terminologija i  koncepti; Dokumentovane informacije;
     Utvrđivanje i razumevanje konteksta organizacije; Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana;
     Uloga rukovodstva u sistemima menadžmenta; Liderstvo i posvećenost;
     Razmišljanje zasnovano na riziku; Mere koje se odnose na rizike i prilike; Menadžment rizikom;
     Menadžment promenama;
     Metode i tehnike unapređenja kvaliteta; Alati kvaliteta.

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:
Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

Cena: 18.900 dinara + PDV
Obaveštavamo Vas da 24. i 25.05.2018. organizujemo obuku :

Interni proveravač za integrisane sisteme menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007

Nastavni program:
       Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 – zahtevi
       Sistem menadžmenta životnom sredinom ISO 14001:2015 – zahtevi
       Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - zahtevi
       Provera sistema menadžmenta – ISO 19011 :2011 - zahtevi
       Termini i definicije vezani za proveru
       Tipovi provera
       Svrha i koristi proveravanja
       Principi provere
       Menadžment programom provere
       Sprovođenje provere
       Kompetentnost i vrednovanje proveravača

Nastavni program obuhvata niz primera iz prakse i praktične vežbe.

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, proveravačima, konsultantima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovoj oblasti.

Mesto održavanja obuke: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:
Nakon obuke kandidati će polagati pismeni ispit. Kao potvrdu stečenih znanja V Rheinland Intercert će izdati validan sertifikat.

Cena: 18.900,00RSD + PDV po polazniku

Kontakt:

Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Created by Orbis d.o.o.