^Back To Top

Inspekcija i sertifikacija u industriji Kompanija TÜV Rheinland Group je vodeća međunarodna organizacija koja pruža tehničke usluge. Glavni cilj kompanije je dugoročan razvoj sigurnosti i kvaliteta u interakciji između čoveka,tehnologije... Detaljnije
Sertifikacija i ispitivanje proizvoda TÜV Rheinland sertifikaciono telo, nakon sprovedenog postupka sertifikacije izdaje sertifikate za proizvode,potvrđujući njihovu usaglašenost sa relevantnim standardima i propisima na domaćem i... Detaljnije
Mobility Za proizvođače delova i komponenti vozila i kompletnih vozila kao i nakon remonta,potvrda o njihovoj usaglašenosti sa propisima i standardima su od ključnog značaja. Da bi proizvođač ili uvoznik... Detaljnije
Seminari i kursevi, dodatno obrazovanje Polazeći od činjenice da svi savremeni sistemi menadžmenta podrazumevaju da je osposobljavanje zaposlenih u organizacijama za korišćenje novih poslovnih znanja i veština bitan faktor dugoročne... Detaljnije
Konsultacije, nadzori i pristup tržištima Sa iskustvom i „know how“ principom mi smo dobar partner u razvoju Vaših proizvoda i procesa.Naše veliko poznavanje internacionalnog tržišta i primenjenih standarda može Vam biti na raspolaganju. Detaljnije
Created by Orbis d.o.o.